Green Lane Eco (10 liter)

97.50

TOEPASSING

Zeer sterk geconcentreerde reiniger voor het reinigen van de oven, kook- en bakplaat, grill, barbecue, ect. Dit product is bijzonder geschikt voor het uitkoken van sterk vervuilde vet- en/of frituurketels. Ook perfect voor het reiniging van het glas van uw houtkachel.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het product onverdund aanbrengen. Ongeveer 10 tot 20 minuten (niet laten opdrogen) en daarna goed afspoelen met water (eventueel ondersteunen net groene schuurpad versnelt het proces, wel handschoenen gebruiken). Droogwrijven om roestvorming te voorkomen. Bij vet- en frituurketels 1:1 verdunnen en aan de kook brengen. Let op voor overkoken, een beetje koud water bij de hand houden. Gedurende 5 minuten laten koken (eventuele ondersteuning met afwasborstel versnelt het proces). Goed uitspoelen! Verdere dosering naar eigen inzicht. Let op niet op aluminium,messing of gelakte oppervlakken gebruiken.

VEILIGHEID

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming. Draag beschermende kleding. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGGENCENTRUM of een arts. NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of raadpleeg een arts. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of arts. Achter slot en grendel bewaren. Inhoud en containerafvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Ingredientendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia: minder dan 5 % niet –ionogene oppervlakteactive stoffen, EDTA en de zouten daarvan.

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN

kaliumhydroxine, D-Glucopyranose, oligomeren, decyl octyl glycisiden.

Categorie: Tag:

Extra informatie

Gewicht 1 kg