Power Wipes (90 stuks)

19.90

TOEPASSING

Offsoo Toiclean is een reinigingsmiddel uitermate geschikt voor het verwijderen van urinesteen in urinoir en toilet en kalkaanslag in bad, douche en stenen tegelvloeren.

GEBRUIKSAANWIJZING

Water uit urinoir of toiletpot verwijderen, Offsoo toiclean puur en onverdund ingieten en 60 minuten laten inwerken(afhankelijk van de vervuiling), daarna zonodig met toiletborstel schoonmaken en doorspoelen. Vlakke droge oppervlakten (bv. voegen en tegels) eerst nat maken en vrijmaken van andere chemicaliën, door de ondergrond te neutraliseren met schoon water. Daarna het product verdund of onverdund over het oppervlak verspreiden en ca. 10 tot 20 minuten laten inwerken (afhankelijk van de vervuiling). De losgekomen vervuiling afspoelen met schoon water. Wekelijks 100 ml. Offsoo Toiclean in de afvoer van het urinoir voorkomt verstoppingen en onaangename geuren.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming. Draag beschermende kleding. Voorkom lozing in het milieu. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGITIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigende kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddelijk een huisarts.

ADVIES

Dit product altijd rechtop en vastgezet vervoeren. Buiten bereik van kinderen bewaren en/of gebruiken. Verpakking grondig uitspoelen voordat het wordt verwijderd.
Offsoo Products kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verkeerd gebruik van dit product.

TE GEBRUIKEN

Offsoo Toiclean te gebruiken bij lichte, matige of ernstige vervuiling van bv bruine randen in urinoir, toilet, bad, douche of tegelvloer 10 tot 30 minuten laten inwerken, afhankelijk van de ernst van de vervuiling, daarna doorspoelen of met overvloedig water wegspoelen. In toilet of urinoir gaat Offsoo Toiclean de urine en kalksteen oplossen u ziet dat er een bruine schuim wordt gevormd en dit langzaam omhoog komt. Laat dit gewoon gaan, zodat het product zijn werk naar behoren kan doen wat bv. Boven in de pot gebeurt, gebeurt ook in de zwanenhals en of sifon en riolering. Gebruik Offsoo Toiclean regelmatig, dit voorkomt verstoppingen, kalkaanslag en onaangename geuren.

Categorie: Tag:

Extra informatie

Gewicht 1 kg